ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ทันตแพทยสมาคม แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เข้าสู่เว็บไซต์ ทันตแพทยสมาคม ฯ